Event / Perrier Another Hound Cafe

Hotel / Angelo family suite

Restaurant / Exhibit Parfait

BKK.BUSINESS

ไม่ว่าธุรกิจไหน
ก็ทำให้เป็นที่พูดถึงได้

ดูแพ็กเกจตามธุรกิจ
เข้าถึงลูกค้ากลุ่มพรีเมี่ยม
ผ่าน

เพราะผู้ติดตามของ คือกลุ่มคนวัยทำงานที่มีกำลังใช้จ่ายสูง
ชอบอัพเดตเทรนด์ใหม่ ๆ และพิถีพิถันในไลฟ์สไตล์

จำนวนผู้ติดตามของ
940,000

pageviews / month

156,000

LIKES

111,000

followers

628,000

followers


Content DEVELOPMENT

คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์
โดย

ลองอ่านผลงานจริง
PHOTO
ประสบการณ์ถ่ายภาพที่หลากหลาย