เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี  ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย จนเกิดการริเริ่มการสร้างหอศิลปะสาธารณชนแห่งแรกของประเทศไทยคือ หอศิลป พีระศรี เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ จึงเกิดเป็นนิทรรศชุดนี้ที่จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญและสร้างความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของหอศิลป พีระศรี ผ่านนิทรรศการจดหมายเหตุ และผลงานศิลปะ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ต่อยอด และเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง

นิทรรศการที่จัดขึ้นนี้มีลักษณะเป็นการรวบรวมข้อมูลจดหมายเหตุ (Archive) เกี่ยวกับ หอศิลป พีระศรี ซึ่งนอกจากจะเป็นงานรูปแบบนิทรรศการแล้ว ยังรวมรวมข้อมูลงานดนตรีและละครอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการมองบทบาทของเครือข่ายผู้ผลักดันและส่งเสริมศิลปะ ผู้อุปถัมภ์ศิลปะ (Art Patrons) เช่นที่สามารถทำให้เกิดหอศิลป์ขึ้นได้ รวมถึงบทบาทของสถาบันวัฒนธรรมต่างประเทศที่สนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยมาโดยตลอดหลายสมัย

Info
Available Date

9 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2566

Time

10:00 - 20:00

Place
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc), ชั้น 8, 939 ถนนพระราม 1
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit