นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ‘ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ (Gender Illumination Exhibition)' นิทรรศการที่ชวนมาร่วมเปิดความคิด และเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางเพศที่เป็นเรื่องของเราทุกคน ไม่จำกัดชั้นชน สีผิว และเพศวิถี ให้เข้าใจความหลากหลายทางเพศ ทบทวนและเท่าทันต่อความเป็นไปในชีวิตผู้คนร่วมสมัย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างลดอคติ ยอมรับและเคารพในเพศภาวะทั้งของตัวเราเอง และของคนอื่นมากขึ้น โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 กันยายนนี้ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น.


Info
Available Date

17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561

Time

10:00 - 18:00

Place
Museum Siam
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit