ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีที่มาที่ไป รวมถึงเรื่องราวจากความทรงจำในอดีต มีผลพวงส่งต่อมายังสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงสร้างเชิงรับรู้ สาระสำคัญ เชิงวัตถุ หรือแม้กระทั่งกระบวนการทางความคิดของมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ รวมไปถึงสิ่งรอบตัวหรือวัตถุต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเข้ากับสังคม


นิทรรศการ GROOMY MOEMOIR | ภาพจำ โดย Wanlop Hansunthai จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้บันทึกความทรงจำ จากเหตุการณ์หรือเรื่องราวในแต่ละวัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ที่เราหลงลืมหรือมักอาจมองข้ามผ่านสิ่งนั้นไป หากแต่การหยิบยืมภาพจำเหล่านั้น มาขีดเขียนลงบนกระดาษ ผ่านความเรียบง่าย แต่แฝงนัยยะซ่อนเร้นบางอย่าง จึงเสมือนเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามาค้นหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมด การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาผ่านผลงานชุดนี้ อาจเป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราว เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักคิดและย้อนกลับมามองถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตของตัวเอง รวมไปถึงบริบททางสังคมไม่มากก็น้อย พบกันในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 บนชั้น 5 York Bar by Dumbo ย่านสะพานควาย

Info
Available Date

14 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

Time

11:00 - 23:00

Place
ชั้น 5 ตึก INN-Office Building
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit