Nōdus นิทรรศการคู่ของสองศิลปินไทย-อิตาเลียน จักรวาล นิลธํารงค์ และ เอนริโก เดดิน ที่จะพาทุกคนไปสำรวจความคิดของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากยุคสมัยที่มนุษย์เป็นใหญ่ แสดงออกถึงการต่อยอดความคิด เริ่มจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง จากแนวคิดไปเป็นภาพ เชื่อมโยงต่อกันไปมาอย่างไม่มีกฎเกณฑ์

 

(Photo by Numthong Art Space)

โดย Nōdus (นอ-ดัส ในภาษาละติน หรือ Node) คือพื้นที่เชื่อมโยงกระบวนทัศน์ โดยเชื้อเชิญ 2 ศิลปินดังกล่าว ในฐานะนักทดลองเชิงนิเวศมาตั้งคำถาม เสาะหากระบวนการสร้างงานศิลปะจากหน่อปมความคิดหนึ่งไปยังอีกปมหนึ่ง เพื่อต่อยอดแก่นสาระอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางต่างกันอย่างอิสระ ซึ่งงานศิลปะเชิงทดลองชุดนี้เป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ พื้นที่ สภาพแวดล้อม ความทรงจำทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการสืบค้นด้านวิทยาศาสตร์ในระบบนิเวศและโครงสร้างสังคม

 

(Photo by Numthong Art Space)

จักรวาล นิลธำรงค์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับมนุษย์ ปรากฏการณ์ทางสังคม ระบบนิเวศน์ ผ่านการทดลองหาความหมายของรากเหง้า แหล่งกำเนิดกลุ่มใยเชื้อราในเห็ดเรืองแสง และการนำทรัพยากรหินอ่อนจากเหมืองคาราร่าในอิตาลี มาเป็นหลักฐานจำลองการเกิดและสูญสิ้น เพื่อสำรวจตัวตนและท้าทายสภาพแวดล้อมในโลกอนาคต แล้วส่งต่อให้กับ เอนริโก เดดิน ผลิตผลงานวีดีโอโฆษณาจากแนวคิดเรื่อง Wood Wide Web สมมติระบบนิเวศน์อนาคตด้วยเครือข่ายอินเตอร์เนตพัฒนาจากเชื้อราในเห็ดใต้ดิน และจัดวางพุ่มไม้จำลองการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บทสนทนาภายใต้คำถาม “จากนี้ต่อไป...เราจะสร้างอนาคตได้อย่างไร?” ในบริบทพื้นที่นิทรรศการ เราอาจมองผลงานแยกเป็นเอกเทศ หรือเป็นชุดงานที่โยงใยรวมกันแล้วสะท้อนวิธีคิดและการทำงานของศิลปินจากนามธรรมสู่รูปธรรมที่เล่าเรื่องภาวะการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติโดยไม่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของระบบ แต่อาศัยรากแหของโลกใต้ดินเป็นกลไกดำรงชีวิตอย่างไม่สิ้นสุด

 

(Photo by Numthong Art Space)

นิทรรศการ Nōdus บนโลกผันแปร พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.numthongartspace.com/about-nodus และ www.facebook.com/NumthongGalleryAtAree


Info
Available Date

24 กันยายน - 29 ตุลาคม 2565

Time

11:00 - 18:00

Place
Numthong Art Space (นำทองอาร์ต สเปซ) 72/3 ซอยอารีย์ 5 ฝั่งเหนือ
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit