Papeterie: Lost in the Greenland นิทรรศการเดี่ยวของ นภัสชล ตั้งนุกูลกิจ หรือ p.papeterie ศิลปินนักตัดกระดาษ ที่ใช้เวลากว่า 1 ปีตัดกระดาษ และนำเสนอผลงานจากการตัดกระดาษมากกว่า 40 ชิ้น ซึ่งพูดถึงระบบนิเวศของป่าไม้ผ่านเรื่องราวของพฤกษศาสตร์ โดยเธอได้หาข้อมูลของระบบนิเวศป่าไม้และค้นพบว่ามีทั้งหมด 3 ประเภท คือ ป่าไม้เขตร้อน (Tropical Forest), ป่าไม้เขตอบอุ่น (Temperate Forest) และป่าไม้เขตหนาวหรือ 'ไทกา (Taiga)' และค้นพบว่าทั้งสภาพอากาศและปัจจัยทางภูมิประเทศส่งผลให้ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบและลักษณะเด่นทางพืชพรรณที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งที่ทำให้เธอต้องประหลาดใจคือ พืชพรรณบางชนิดสามารถอยู่ได้ในหลายพื้นที่อย่าง 'ดอกกระทกรก (Passiflora foetida)'

 

(Photo by www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok)

Lost in the Greenland จึงเปรียบเสมือนป่าในจินตนาการของศิลปินที่ถูกนำมาเล่าในแบบที่เข้าใจง่ายและใกล้เคียงของจริงมากที่สุด เธอเล่าเพิ่มเติมว่า “เราสามารถสร้างรูปร่าง เพิ่มสีสันและจัดเขาในแบบที่เราต้องการได้ แต่ในขณะเดียวกันดอกไม้จริงเราจะไม่สามารถบังคับทิศทางหรือรูปแบบของเขาได้เลย” นิทรรศการครั้งนี้ เธอได้ทดลองผสมกาวแป้ง และทดลองปั่นกระดาษสีสำหรับใช้ทำเปเปอร์มาเช ซึ่งเทคนิคนี้เธอได้จากตอนเรียนงานเซรามิก จึงนำความรู้มาปรับใช้สำหรับทำผลงานขนาดใหญ่อย่าง 'ดอกบัวผุด (Rafflesia arnoldii)' งานของเธอจึงสื่อสารกับผู้พบเห็น ชวนให้หลงใหล และสนุกไปกับการสำรวจ  งานนี้จะจัดแสดงให้ชมในวันที่ 12 กันยายน–25 ตุลาคม 2563 ที่ The Jam Factory

Info
Available Date

12 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563

Time

11:00 - 20:00

Place
The Jam Factory
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit