นิทรรศการศิลปะเซรามิก ‘ภาชนะ-พา-ชนะ : POTs-The - Vessels’ โดย สมาคม Potters of Thailand เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินและช่างฝีมือทางด้านงานศิลปะเซรามิกที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จำนวน 12 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สวีเดน และไทย


นิทรรศการนี้ คือการนำเสนอความงามในอีกแง่มุมหนึ่งของงานเซรามิก ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานหลักในฐานะภาชนะที่แสนธรรมดา อย่างถ้วย จาน ชาม ฯลฯ หากแต่ศิลปินผู้สร้างงานดังกล่าว ได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับความสามัญนี้ เป็นความงามในอุดมคติ ด้วยแนวคิดที่ว่าดินคือวัสดุที่เปลี่ยนสภาพได้อย่างไม่จำกัด ในการสร้างงานจากดิน การแตก ชำรุดและเสียหาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานเซรามิกกับดิน จึงมีสถานะเป็นเสมือนมิตรสหายที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยการต่อสู้พากเพียรสร้างสรรค์ผลงานไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อชัยชนะเหนือผู้สร้างสรรค์คนอื่น หากแต่เป็นไปเพื่อการชนะตนเอง บนพื้นฐานประสบการณ์และความเข้าใจของศิลปินแต่ละคน

Info
Available Date

10 - 30 มีนาคม 2562

Time

09:00 - 16:00

Place
The National Gallery พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า 4 ถนนเจ้าฟ้า
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit