นิทรรศการ "RULES" โดย กิตติศักดิ์ ม่วงคำ (Kiettisak Moungkum) นิทรรศการที่ว่าด้วยความสนใจของศิลปินที่มีต่อปัญหาการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบนทางเดินของทางกรุงเทพมหานคร ที่พยายามต้องการจัดระเบียบทางเดินเท้าและพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและเพื่อปรับทัศนียภาพของเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบและน่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งต่อนโยบายจัดระเบียบของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ซึ่งปัญหาและข้อขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากและเป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานของทางกรุงเทพมหานคร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ People's Gallery ห้อง P3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

Info
Available Date

1 - 31 กรกฏาคม 2565

Time

10:00 - 20:00

Place
ถนน พระรามที่ ๑
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit