ก่อนที่โลกจะรู้จักการบันทึกภาพด้วยระบบ Digital แบบทุกวันนี้ ภาพบุคคลสำคัญและเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ล้วนถูกบันทึกด้วยแผ่นฟิล์มกระจก โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นช่วงที่นิยมบันทึกภาพด้วยแผ่นฟิล์มกระจกอย่างมาก ทรงนำวิทยาการล้ำสมัยนี้มาสู่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชบริพารในประเทศ จนมีการจัดประกวดภาพถ่าย หรือที่เรียกว่า 'การอวดรูป' ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2447 ทำให้มีแผ่นฟิล์มกระจกที่ถูกบันทึกไว้เป็นจำนวนมากในสมัยนั้น ก่อนตกทอดเป็นมรดกความทรงจำมาสู่คนรุ่นหลังในปัจจุบัน


สามารถเข้าร่วมชม Siam Glass Plate Negatives Photo Exhibition ภาพถ่ายที่อัดขยายจากแผ่นฟิล์มกระจกต้นฉบับจริงในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยกระบวนการทำมือแบบวิธีดั้งเดิมในห้องมืด ซึ่งนับวันจะหาคนทำวิธีดั้งเดิมเช่นนี้ยากขึ้นทุกวัน ผ่านนิทรรศการสยามฟิล์มกระจก ได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 มีนาคมนี้ ที่ Yuyuan Art & Antique, ล้ง1919

Info
Available Date

2 - 31 มีนาคม 2562

Time

10:00 - 20:00

Place
Yuyuan Art & Antique, ล้ง 1919
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit