จากนิทรรศการ Diary Me ที่จัดขึ้นในปี 2016 ในปีนี้วิทยา ผุดผ่อง ได้รวบรวมผลงานชุดใหม่ประเภทภาพลายเส้น ภาพพิมพ์embossed monoprint และงานจัดวาง มาจัดแสดงให้เราได้ชมในนิทรรศการเดี่ยวภายใต้ชื่อนิทรรศการ The Tale : ประโยค‘บอกเล่า’


วิทยาเขียนลายเส้นและสร้างรูปทรงจากความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ รวมถึงนำรูปทรงของสิ่งมีชีวิตและวัตถุในชีวิตประจำวันมาเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของงาน ความทรงจำ ถ้อยความ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราว ณ ห้วงเวลานั้น ๆ ถูกถ่ายทอดอย่างฉับพลัน ปราศจากการหาเหตุผลมาอ้างอิงโดยการบันทึกเรียงร้อยด้วยปากกาและปลายพู่กันขนาดเล็ก รวมไปถึงการประทับร่องรอยนิ้วมือ บางส่วนของความทรงจำถูกบันทึกเอาไว้ให้พิจารณา แต่บางส่วนของความทรงจำถูกลบกลบไป ในขณะเดียวกันบางส่วนของบันทึกนั้นก็ถูกปิดผนึกอย่างถาวรเสมือนเป็นถ้อยคำที่เขาไม่ต้องการบอกเล่าอีกต่อไป


โดยนำทองแกลเลอรีจะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน–12 ตุลาคม  2561 ใครที่ชื่นชอบผลงานของเขาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/events/1799324340181471

Info
Available Date

15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561

Time

11:00 - 18:00

Place
Numthong Gallery 72/3 ถนนพหลโยธิน 7 ซอยอารีย์ 5 (เหนือ)
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit