"เพราะการดำรงอยู่ของตัวเราคือภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งอื่นรอบ ๆ ตัว มิติเชิงกายภาพ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ " ให้ร่างกายของเราเป็นพื้นที่รองรับประสบการณ์ เป็นบันทึกทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนผ่านมากกว่าหนึ่งพื้นที่ ไปพร้อม ๆ กับการไหลเวียนของสิ่งต่าง ๆ เกิดเป็นบทสนทนาของวิถีชีวิตระหว่างกันและกันในนิทรรศการ “Un Monde Meilleur : A Better World” โดย Hom Nguyen 

 

(Photo by SAC Gallery)

นิทรรศการ “Un Monde Meilleur (A Better World)” เป็นผลงานชุดที่ว่าด้วยการสำรวจความบิดเบี้ยว และเปลี่ยนแปลงโลกภายในเพื่อตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวเฉพาะตัวที่อยู่ล้อมรอบและเคลื่อนผ่านตัวเราไป การเดินทางของเส้นสายบนผืนผ้าใบ ที่คั่นด้วยร่องรอยปรากฏของหยดสี ด้วยพลังที่ชี้ประเด็นทั้งหมดซึ่งอยู่ในกระจกแห่งชีวิต

 

(Photo by SAC Gallery)

หากมองย้อนกลับไปในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกแยกที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเรา ความสัมพันธ์ที่มีต่อรอบข้างในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ตัวตนของเราได้เปลี่ยนความหมาย บทบาทและพฤติกรรมไป เช่นเดียวกันกับชาวเวียดนาม ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ภัยทางการเมืองและศาสนา ทำให้ชาวเวียดนามจำนวนไม่น้อยต่างต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา

 

(Photo by SAC Gallery)

เช่นเดียวกับครอบครัวของ Hom Nguyen ที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากเวียดนามและไปเริ่มต้นชีวิตที่ฝรั่งเศส ตัวของศิลปินเองในฐานะของชาวเวียดนามฝรั่งเศส ได้กลมกลืนและรับเอาวัฒนธรรมฝรั่งเศสเอาไว้ภายในตัวของเขาผ่านการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวัน และความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้คนรอบตัว ในขณะเดียวกันก็ยังคงค้นหาและเรียนรู้ความเป็นเวียดนามผ่านความทรงจำของแม่ของเขา ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฮานอย ความรู้สึกโหยหาอาวรณ์ที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอน

 

(Photo by SAC Gallery)

เรื่องราวเหล่านี้ส่งผลต่อภาพความทรงจำที่มีต่อเวียดนาม และความเป็นเอเชียที่มีอยู่ในตัวตนครึ่งหนึ่งของเขา จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดที่ภาพวาดพอร์ทเทรตโดยฝีแปรงของศิลปินจะเต็มไปด้วยใบหน้าของผู้คนชาวเอเชีย ใบหน้าเหล่านี้ได้กลายเป็นเสียงสะท้อนแห่งความทรงจำที่ไม่คุ้นชินเกี่ยวกับเวียดนาม การพยายามค้นหาและทำความเข้าใจผ่านเส้นสายและฝีแปรงที่ลากผ่านกันซ้ำ ๆ เชื่อมโยงเรื่องราวและผู้คนเข้าหากันผ่านกาลเวลาและสถานที่ที่ไกลออกไปจากกัน ราวกับใบหน้าหนึ่งได้กลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ภาพ Portrait เหล่านี้ได้กลายเป็นภาพแทนที่มองเห็นได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารถึงสายสัมพันธ์ที่ศิลปินมีต่อตัวเองในฐานะของคนที่เกิดมาในครอบครัวซึ่งเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากเวียดนามและอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นเอง

 

(Photo by SAC Gallery)

โดยนิทรรศการ “Un Monde Meilleur: A Better World” มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2565 ณ อาคารหอศิลป์ ชั้น 2 SC Gallery โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

#SACHomNguyen

Info
Available Date

26 กรกฏาคม - 27 สิงหาคม 2565

Time

10:00 - 18:00

Place
SAC Gallery ซอยสุขุมวิท 39
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit