นิทรรศการ Yes, Plastic! Things to Rethink เมื่อพลาสติกต้องคิดใหม่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และจีซี หรือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการนำเสนอศักยภาพของวัสดุและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งตั้งคำถามการใช้งานทั้งในแง่คุณสมบัติ ผลกระทบ การออกแบบ และการอยู่ร่วมกันกับพลาสติกในอนาคต

Info
Available Date

30 ตุลาคม 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

Time

10:30 - 21:00

Place
Thailand Creative & Design Center (TCDC) อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก 1160 ถนนเจริญกรุง
Map
Admission Fee

ฟรี

Suggest an Edit