Published on April 11, 2018

From Bean to Bar

Chocolasia แบรนด์ช็อกโกแลตสัญชาติไทย เปิดตัวเวิร์คช็อปสำหรับคนรักช็อกโกแลตโดยเฉพาะ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตไทย สำหรับประเทศไทยนั้น สามารถปลูกผลโกโก้ได้ทุกพื้นที่และปลูกมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนและความนิยมมากนัก 

 

ผลโกโก้สดจากประเทศไทย

8 Steps To Make A Chocolate Bar

เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของช็อกโกแลต การแยกระหว่างช็อกโกแลตในท้องตลาดทั่วไปและแบบ Bean to Bar ตลอดจนขั้นตอนการปลูก เก็บเกี่ยว และหมักเมล็ดโกโก้ จนสามารถนำมาทำเป็นช็อกโกแลตได้ โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 


1. Cleaning

ขั้นตอนการทำความสะอาดเมล็ด โดยจะคัดเมล็ดที่ขึ้นรา เมล็ดลีบแบน เมล็ดที่ดำออก พร้อมทำความสะอาดเอาผงฝุ่นหรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกไป เพื่อให้เหลือแต่เมล็ดที่ได้คุณภาพ

 

หลังจากได้เมล็ดโกโก้ที่หมักมาแล้ว ต้องน้ำมาคัดเมล็ดเสียออกก่อน

2. Moisture Control 

หลังจากได้เมล็ดที่สะอาดแล้ว ก็ต้องนำมาวัดปริมาณความชื้น สำหรับเมล็ดที่ได้คุณภาพจะต้องมีความชื้นระหว่าง  7 - 8% 

3. Roasting 

เป็นขั้นตอนที่นำเมล็ดโกโก้ไปคั่วเพื่อให้ได้ความชื้นต่ำกว่า 3%

4. Winnowing

เป็นการคัดแยกให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

5. Pre - Grinding 

เมื่อได้เมล็ดที่คัดแยกเรียบร้อย จะต้องผ่านการบดเบื้องต้นก่อน

 

เมล็ดโกโก้ที่ดี ต้องมีความชื้นระหว่าง 7 - 8 %

6. Refining & Conching 

ขั้นตอนบดละเอียด ซึ่งระยะเวลาการบดจะส่งผลต่อความละเอียดของเนื้อช็อกโกแลต

 

7. Tempering 

การควบคุมอุณหภูมิของช็อกโกแลต สำหรับ Dark Chocolate จะมีอุณหภูมิมาตราฐานอยู่ที่ 45 องศาเซลเซียส

 

หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจะได้ออกมาเป็น Dark Chocolate

8. Molding 

ขั้นตอนสุดท้าย การขึ้นรูปช็อกโกแลต สามารถขึ้นรูปได้ตามพิมพ์ที่เลือก ซึ่งอีกสิ่งสำคัญก็คืออุณหภูมิในการเก็บรักษาช็อกโกแลต ต้องมีความเย็นที่คงที่ และช็อกโกแลตก็แข็งตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่แช่ไว้

 

ขั้นตอนการขึ้นรูป

 

ช็อกโกแลตที่ถูกเทใส่พิมพ์ พร้อมที่จะนำไปเข้าตู้เย็น

 

ช็อกโกแลตบาร์หลังแช่เย็นมาแล้ว

หลังจากนำช็อกโกแลตออกมาจากตู้แช่แล้ว ก็สามารถนำมาห่อกระดาษเป็นช็อกโกแลตบาร์ เพื่อนำกลับไปฝากที่บ้านหรือเป็นของขวัญให้กับเพื่อน ๆ กันได้เลย


 

สำหรับใครที่สนใจเวิร์คช็อปดี ๆ แบบนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามเวิร์คช็อปครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/chocolasia/

Info
Hours
-
Address
93armycoffee ถนน พระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Map
Mass Transit

BTS พระโขนง

Suggest an Edit