ชวนคนรุ่นใหม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

Published on November 26, 2019

กรมธนารักษ์ ชวนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจแหล่งเรียนรู้ด้านประวัตศาสตร์ เข้าชมการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดแสดงภายใต้แนวคิด ‘วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน’ โดยคำนึงถึงความสำคัญของผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) นับเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราสำหรับผู้ที่สนใจ นักสะสม และประชาชนทั่วไป โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

 

ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ บริเวณชั้น 2 (Photo by พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีการจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ และเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) สำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์
 

ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา บริเวณชั้น 1 (Photo by พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)

ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว ดังนี้ ชั้น 1 นิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา โดยเรื่องราวทั้งหมดได้บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน 4 มิติที่ฉายบนผนังถ้ำ ด้วยมุมมอง 360 องศา, ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่ จำลองบรรยากาศป่า ธรรมชาติ และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่น หนังสัตว์ ใบชา เกลือแท่ง และเมล็ดโกโก้ และ นิทรรศการชั่วคราว ได้แก่ นิทรรศการเรื่องเงินตรารัตนโกสินทร์และนิทรรศการสืบราชย์ สานพระราชปณิธาน
 

พดด้วงทองคำตราพระมหามงกุฎ-พระแสงจักร (Photo by พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)

ชั้น 2 นิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ การจัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในประเทศไทย หรือดินแดนสุวรรณภูมิ มีการจัดแสดงเหรียญอาณาจักรฟูนัน ทวารวดี ลพบุรี และศรีวิชัย พร้อมจำลองบรรยากาศแต่ละสมัยผ่านการฉาย Projector และเทคโนโลยี 4D โดยจัดแสดงเหรียญจริงในบรรยากาศการจำลอง, ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัย และอยุธยา โดยเล่าเรื่องราวของการใช้เงินพดด้วงในแต่ละสมัยผ่านการจำลองบรรยากาศตลาดการค้าโบราณ ตลอดจนการค้าขายกับชาวต่างประเทศ ควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์เงินที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยมี 3 ชนิด ราคา คือ เหรียญทองทศ พิศ และพัดดึงส์, ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 9 นำเสนอความเฟื่องฟูทางการค้าและระบบเงินตราที่นำไปสู่ความเป็นอารยะแห่งประเทศสยาม แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมการผลิตเหรียญของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และ ห้องเหรียญนานาชาติ จัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 

เหรียญกษาปณ์ทองคำ ทศ พิศ พัดดึงส์ (Photo by พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)

ชั้น 3 นิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก Seven New Wonders of the World (Photo by พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์)

สำหรับใครที่สนใจเข้าชมการจัดแสดงงานพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์แห่งนี้ สามารถเข้าชมได้ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.emuseum.treasury.go.th และ www.facebook.com/coinmuseumthailandพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
เปิด วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
(ปิดบริการทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)
โทร. 0-2262-0818
www.emuseum.treasury.go.th
www.facebook.com/coinmuseumthailand