วังพญาไท

Published on May 28, 2018

Classic Old Palace

หากผ่านไปยังถนนราชวิถีหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องสังเกตเห็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่มีหอคอยสูงยอดแหลมโดดเด่นเป็นสง่า และแฝงไปด้วยกลิ่นอายความโบราณสุดคลาสสิก ท่ามกลางความทันสมัยกลางกรุงอย่าง วังพญาไท อย่างแน่นอน

 

บริเวณสวนโรมัน ด้านหลังพระที่นั่ง ตรงกลางสระมีรูปหล่อสัมฤทธิ์พระวรุณ ที่ปั้นโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

วังพญาไท เป็นพระราชวังเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับหลังเล็ก สืบเนื่องมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงรับสั่งให้รื้อพระตำหนักเดิมบางส่วน และสร้างพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก 4 แห่ง เป็น พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พิมานจักรี ศรีสุทธนิวาส เทวราชสภารมย์ และอุดมวนาภรณ์ คล้องจองกัน

 

บริเวณด้านหลังพระที่นั่ง

หลังจากพระองค์สด็จสวรรคต จึงได้มีการดัดแปลงเป็น โฮเต็ลพญาไท โรงแรมชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยน และติดต่อธุรกิจในประเทศสยาม จัดเป็นโรงแรมที่หรูหราและได้รับการยกย่องว่า ยอดเยี่ยมที่สุดในตะวันออก ต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง และเป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล อันเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และในปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเที่ยวชม

 

ทางเดินเชื่อมไปพระที่นั่งอื่น ๆ

การเข้าชม

*พระราชวังพญาไท เปิดให้เข้าชมพร้อมวิทยากรอาสาสมัครชมรมคนรักวังฯ พาเดินชมส่วนต่าง ๆ ของพระที่นั่ง และบรรยายให้ความรู้ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์รอบ 9.30 น. และ 13.30 น.เท่านั้น เพราะบางส่วนมีการบูรณะซ่อมแซม แต่สามารถเข้าชมบริเวณภายนอกได้ในวันธรรมดา

 

 

พระที่นั่งพิมานจักรี

จุดเด่นของวังพญาไทคือสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และหอคอยสูงหลังคายอดแหลมที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งพิมานจักรี ไว้สำหรับชักธงมหาราช เมื่อพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ภายในพระราชฐาน


Another 4 Gorgeous Palaces

พระที่นั่งพิมานจักรี คือพระที่นั่งองค์ประธานสูง 2 ชั้น มีจิตรกรรมสีปูนเปียก (fresco secco) บนเพดาน และเขียนเป็นลายเชิงฝ้าเพดานรูปดอกไม้บริเวณด้านบนของผนัง บานประตูไม้ถูกสลักด้วยลายปิดทอง จารึกอักษรพระปรมาภิไธย ร.ร.๖ เหนือบานประตู โดยมีห้องที่น่าสนใจและเข้าชมได้คือ คือ ท้องพระโรงกลาง ห้องพระบรรทมเดิม ห้องทรงพระอักษร ฯลฯ 

 

ห้องพระโรงกลาง เป็นที่เสด็จออกให้ข้าราชบริพารเฝ้าและประทับเป็นการส่วนพระองค์ในบางคราว

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของวังพญาไท ในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตยย่อส่วน ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นเมืองจำลองขึ้นเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว มีเพียงรูปจำลองเรือนมหิธร ซึ่งเป็นเรือนพักอาศัยหลังหนึ่งในเมืองดุสิตธานี

 

รูปจำลองเรือนมหิธร

อาคารแต่ละหลังเน้นความเรียบง่ายแต่สง่างาม และถูกดัดแปลงให้เข้ากับสภาพอากาศในประเทศไทย สังเกตได้จากหน้าต่างจำนวนมากที่เปิดรับลมแทบทุกด้าน และมีทางเชื่อมพระที่นั่งต่อกันทั้งหมด

 

บันไดทางเดินจากชั้น 2

พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ถัดมาด้านขวามือคือพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เเต่เดิมมีเพียงสองชั้น ต่อมาได้มีการต่อเติมขึ้นอีกชั้นสำหรับใช้เป็นห้องส่วนพระองค์ และห้องพระบรรทม ที่บนเพดานมีภาพจิตรกรรมสีปูนเปียกเป็นรูปเทวดาน้อยสี่องค์ทรงดนตรีสี่ชนิด ดีด สี ตี เป่า ล่องลอยบนท้องฟ้า สีสันสดใส

 

ห้องพระบรรทม

 

 

ห้องสรงน้ำส่วนพระองค์

Classic Roman Garden

อีกหนึ่งจุดสำคัญภายในพระราชวังพญาไทคือ สวนโรมัน สวนที่มีลักษณะเป็นเรขาคณิตขนาดใหญ่ และมีศาลาทรงโดมรองรับด้วยเสาแบบคอรินเธียนแบบสถาปัตยกรรมโรมัน  สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากหน้าต่างห้องบรรทมพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน

 

ศาลาที่มีเสาแบบคอรินเธียนขนาดใหญ่แบบโรมัน

 

หน้าศาลาประดับด้วยตุ๊กตาปูนปั้น เป็นรูปหญิงสาวแต่งกายแบบโรมัน

พระตำหนักเมขลารูจี ที่ประทับชั่วคราว ริมคลองอ่างหยก เป็นเรือนไม้สัก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ความพิเศษคือเปิดให้ชมห้องสระสรง ที่ใช้เป็นที่สรงน้ำหลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ (ตัดผม)

 

พระตำหนักเมขลารูจี ริมคลองอ่างหยก

 

พระตำหนักเมขลารูจี

แต่เดิมจะมีช่องสำหรับปล่อยน้ำจากริมคลองอ่างหยกเข้ามาด้านในห้องเพื่อสรงน้ำ และระบายน้ำทิ้ง

 

ห้องสรงน้ำ

พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ เรือนไม้สีเขียว ที่เดิมเป็นท้องพระโรงในรัชสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สร้างขึ้นก่อนพระที่นั่งอื่น ๆ ทั้งหมดในพระราชวังพญาไท โดดเด่นด้วยหลังคาโดมและหลังคาครึ่งวงกลมทั้งสี่ด้าน ด้านในจะเห็นโครงสร้างเฉลียงที่มีเสารับกับพื้น ติดด้วยเท้าแขนจำหลักลายทั้ง 4 ด้านสวยงามมาก

 

หลังคาโดมและหลังคาครึ่งวงกลมทั้งสี่ด้าน

 

สถาปัตยกรรมสวยงาม

พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ และพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส เป็นพระที่นั่งที่มีความสวยงามต่างจากพระที่นั่งองค์อื่น ๆ มีลักษณะอาคารเป็นแบบอิงลิช โกธิค มีโดมขนาดเล็กและมีจิตรกรรมลักษณะแบบอาร์ต นูโว เน้นลายดอกไม้ตามจุดต่าง ๆ ปัจจุบันไม่เปิดให้เข้าชม

 

บรรยากาศภายในเขตพระราชวังพญาไท ร่มรื่นและเต็มไปด้วยไม้นานาพันธ์ุ

Beautiful Cafe in the Historic Place

หากสังเกตดี ๆ ทางเดินเข้าอาคารเทียบรถพระที่นั่งที่อยู่ทางด้านหน้าของพระที่นั่งพิมานจักรี จะมีร้านกาแฟนรสิงห์ ร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่เดิมเป็นเรือนรับรองแขกที่มาเข้าเฝ้า ให้ได้ชิมกาแฟสดใหม่ ในบรรยากาศที่สุดแสนคลาสสิกแบบพระราชวังเก่า ทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 8.30 -19.00 น.และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.

 

ร้านกาแฟนรสิงห์

 

ภายในร้านกาแฟนรสิงห์

 

วานิลลาเย็น (90 บาท)

Info
Hours
-
Address
315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Map
Facilities
Suggest an Edit