พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

Published on May 30, 2018

หากผ่านไปยังฝั่งพระนคร ย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิคที่เต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมสวยงาม เเละยังเป็นอีกหนึ่งย่านที่นำเสนอเรื่องราวศิลปะได้เป็นอย่างดี อย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมก่อตั้งโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ผู้อุทิศตนให้กับศิลปะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ใกล้กันนั้นเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ที่จัดเก็บเรื่องราวของท่านให้ได้รำลึกถึงผลงานและเรื่องราวศิลปะที่ท่านได้สร้างไว้


The Father of Modern Arts in Thailand

เมื่อเดินผ่านเข้ามายังกรมศิลปากร เราก็ได้กลิ่นอายของศิลปะผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมตึกสีเหลืองเด่น และบานประตูสีเขียวที่เปิดออกรอเข้าไปสัมผัสบรรยากาศ และเรื่องราวในอดีตยังด้านใน

 

ตึกสีเหลืองเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมศิลปากร

เสียงเพลงคลาสสิกแว่วมาให้ได้ยินเป็นการต้อนรับเข้าสู่ห้องเก็บเรื่องราวของศาสตราจารย์ คอร์ราโด เฟโรจี หรือที่ภายหลังเปลี่ยนเป็น ศิลป์ พีระศรี ช่างปั้นคนสำคัญของกรมศิลป์ ผู้มีความรู้ทางด้านศิลปะตะวันตกเป็นอย่างดี และนำความรู้เหล่านี้มาวางรากฐานกลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยได้รังสรรค์ผลงานสำคัญ อย่างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงได้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย จนได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย

 

ประติมากรรมศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยอาจารย์สนั่น ศิลากรณ์

Life is Short But Art is Eternity

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ์ชิ้นสำคัญของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด เช่น นายเฟื้อ หริพิทักษ์, นายประยูร อุลุชาฎะ, นายชลูด นิ่มเสมอ, นายจำรัส เกียรติก้อง, นายเขียน ยิ้มศิริ, นายสวัสดิ์ ตันติสุข, นายทวี นันทขว้าง ฯลฯ ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปกรรมในยุคเริ่มแรกของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งดำเนินรอยตามแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะตามหลักวิชาการของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด และเห็นถึงทุกรายละเอียดของความตั้งใจในงานศิลปะ

 

ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรม และภาพพิมพ์ชิ้นสำคัญของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด

You Will Learn to Be Human Before Art

อีกส่วนจัดแสดงผลงาน ทั้งเครื่องมือในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รวมทั้งโต๊ะทำงานที่จำลองบรรยากาศดั้งเดิม เมื่อครั้งที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ราวกับอยู่ในช่วงเวลานั้นจริง ๆ โดยมีรูปภาพสมัยเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์สอนนักเรียนภายในห้องจัดแสดงให้ได้ชมกัน

 

โต๊ะทำงานจำลองเมื่อครั้งอาจารย์ศิลป์ได้สอนศิลปะกับลูกศิษย์ภายในห้องนี้

 

รูปถ่าย และประติมากรรมสำริดขนาดเล็กของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์

ตลอดจนแบบร่างอนุสาวรีย์และประติมากรรมชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็น แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, แบบร่างพระศรีศากยทศพลญาณ, พระประธานพุทธมณฑล, และต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่ 8  นอกจากนี้ยังมีหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ใช้สำหรับค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะตะวันตก ให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมภายในห้องจัดแสดง 

 

ผลงานสำคัญของบรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด

 

อุปกรณ์เครื่องเขียนที่อาจารย์ศิลป์ใช้ทำงานศิลปะ

เมื่อถึงวันที่ 15 กันยายนของทุกปีหรือที่เรียกว่า วันศิลป์ พีระศรี ลูกศิษย์และผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะของอาจารย์ศิลป์จะมารำลึกถึงครูผู้อุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อนักเรียนและศิลปะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตร่วมกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้ โดยเปิดให้เข้าชมเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 .

Info
Hours
Open : 9AM - 4PM
Wed : 9AM - 4PM
Thu : 9AM - 4PM
Fri : 9AM - 4PM
Sat : Closed
Sun : Closed
Mon : 9AM - 4PM
Tue : 9AM - 4PM
Price

฿ ต่ำกว่า 100 บาทต่อคน

Address
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Map
Suggest an Edit